KM-banner1.jpg
KM-banner10.jpg
KM-banner11.jpg
KM-banner12.jpg
KM-banner13.jpg
KM-banner14.jpg
KM-banner15.jpg
KM-banner16.jpg
KM-banner25.jpg
KM-banner24.jpg
KM-banner23.jpg
KM-banner22.jpg
KM-banner21.jpg
KM-banner20.jpg
KM-banner2.jpg
KM-banner19.jpg
KM-banner18.jpg
KM-banner17.jpg
KM-banner26.jpg
KM-banner27.jpg
KM-banner28.jpg
KM-banner29.jpg
KM-banner3.jpg
KM-banner30.jpg
KM-banner31.jpg
KM-banner4.jpg
KM-banner5.jpg
KM-banner6.jpg
KM-banner9.jpg
KM-banner8.jpg
KM-banner7.jpg
Shadow
僧眾威儀大會考

僧眾威儀大會考

僧眾威儀檢測始於2004年,當時第十七世大寶法王噶瑪巴根據佛陀制定的戒律和藏傳佛教特有律儀,發佈《僧眾威儀規矩》。

 

在七位裁判前,每所寺院和尼師院一一接受檢測。

 

沙彌必須展示如何正確穿搭僧袍。

 

正確的搭放黃色誦經法衣及紅色披衣,也是他們的演練項目之一。

 

受具足戒的比丘則有更多任務,例如如何正確穿戴黃色尖帽。

 

受具足戒的比丘也必須知道如何正確穿搭祖衣及大氅。

 

扛經時,僧眾必須以左肩承擔經書,左手撐、右手扶,行走如儀。

 

沙彌尼也必須演練基本行儀,例如如何在地上鋪置敷具、如何接受奉茶及念誦供茶偈。

 

穿搭誦經袍進行禮拜,這是重要的檢測項目。

 

沙彌尼也必須演練如何正確穿搭法衣。

 

 沙彌尼眾演練供茶威儀。